Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

|rejestracja

0

Terapia

  Flaki rozrabiaki - Światowy Dzień Nieswoistych Zapaleń Jelita 19 maja obchodzony jest Światowy Dzień Nieswoistych Zapaleń Jelita (NZJ), którego celem jest rozpowszechnianie wiedzy o chorobach z tej grupy schorzeń. Pomóc w edukacji na temat NZJ ma kampania społeczna „Flaki rozrabiaki”, której zadaniem jest wsparcie pacjentów chorujących na choroby jelit, a także zbudowanie wiedzy na ten temat wśród społeczeństwa. Data dodania: 2016-05-19
  Udarom można zapobiegać Udar mózgu zajmuje trzecie miejsce wśród przyczyn zgonów i jest głównym powodem niepełnosprawności u ludzi po 40 roku życia. W Polsce co roku udar mózgu dotyka 70 000 osób, a 30 000 z jego powodu umiera. Data dodania: 2016-05-19
  Pierwsza edycja plebiscytu „Oddech dla Życia” 8 maja 2016 r. podczas uroczystej gali w Wiśle, odbywającej się w ramach XXXIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, rozstrzygnięto pierwszą edycję plebiscytu „Oddech dla Życia”. Nagrodzono lekarzy szczególnie wyróżniających się w działaniach na rzecz podnoszenia świadomości na temat Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP). Data dodania: 2016-05-10
  Standardy postępowania w przewlekłym zapaleniu zatok przynosowych Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych (PZZP) jest częstym problemem w codziennej praktyce zarówno lekarzy rodzinnych, jak i laryngologów. Prawidłowe postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne ma w tej chorobie istotne znaczenie, także w codziennej praktyce pulmonologów i alergologów ze względu na silny związek pomiędzy występowaniem przewlekłego zapalenia zatok przynosowych i astmy oskrzelowej oraz alergicznego nieżytu nosa (ANN). Data dodania: 2016-05-04
  Nowości 2016 w terapii biologicznej astmy oskrzelowej Zgodnie z zaleceniami ekspertów GINA, podstawą terapii najcięższych postaci atopowej astmy oskrzelowej, gdy nie udaje się osiągnąć optymalnej kontroli choroby za pomocą standardowych metod farmakoterapii (wysokie dawki glikokortykosteroidów podawanych w inhalacji w połączeniu z innymi lekami kontrolującymi, m.in. tiotropium, LABA, teofiliną, lekami antyleukotrienowymi), jest humanizowane przeciwciało monoklonalne anty-IgE – omalizumab. Data dodania: 2016-05-04
  Dodatki do żywności a nietolerancja pokarmowa: nigdy nie rozwiązany problem W celu uzyskania odpowiedniej jakości produktów żywnościowych obecnie stosuje się ponad 2500 dodatków do żywności. Stanowią one wyjątkowo niejednorodną grupę substancji, zarówno pod względem pochodzenia (syntetyczne i naturalne), jak i budowy oraz reaktywności chemicznej. Data dodania: 2016-05-04
  Eozynofilowe zapalenie przełyku W 1993 r. Attwood i wsp. opisali nowy zespół kliniczny polegający na śródnabłonkowym nacieku eozynofilów u pacjentów z dysfagią i prawidłowym wynikiem pH-metrii 24-godzinnej. Zespół ten był odmienny od choroby refluksowej i obecnie znany jest jako eozynofilowe zapalenie przełyku (EZP). Jest to choroba atopowa przełyku, której częstość występowania w ostatnich latach dramatycznie wzrasta. Data dodania: 2016-05-04
  Nowoczesne leki do leczenia POChP (terapia LABA/LAMA) Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest poważnym problemem zdrowotnym w Polsce i na świecie. Według WHO jest to trzecia najczęstsza przyczyna zgonów na świecie. Obecnie na POChP choruje ponad 65 mln ludzi na wszystkich kontynentach. Corocznie umiera z tego powodu ponad 3 mln chorych. Jest to przyczyna 5% globalnych zgonów z powodów nieinfekcyjnych. Data dodania: 2016-05-04
  Problemy z astmą u chorych w wieku podeszłym, jak sobie z nim radzić? Astma to przewlekła heterogenna choroba dolnych dróg oddechowych o podłożu zapalnym, przebiegająca z nadreaktywnością oraz napadową, zmienną obturacją oskrzeli, prowokowaną swoistymi i nieswoistymi czynnikami. Etiopatogeneza choroby jest złożona, zależy zarówno od komponentu genetycznego, jak i wpływów środowiskowych. Data dodania: 2016-05-04
  Dlaczego w leczeniu astmy oskrzelowej istotny jest wybór terapii doraźnej? Długoterminowe cele terapii astmy oskrzelowej obejmują osiągnięcie optymalnej kontroli objawów choroby, zmniejszenie liczby zaostrzeń, ograniczenie upośledzenia wydolności układu oddechowego, przy jak najmniejszym ryzyku wystąpienia objawów ubocznych zastosowanego leczenia. Astma jest chorobą przewlekłą, a postępowanie lekarskie przy każdym kontakcie z pacjentem powinno obejmować edukację, ocenę czynników ryzyka utraty kontroli choroby, ocenę nasilenia objawów, zaostrzeń, objawów ubocznych, funkcji układu oddechowego i jakości życia pacjenta. Data dodania: 2016-05-04
  Złożona terapia przeciwzapalna w astmie - glikokortykosteroid z lekiem antyleukotrienowym podawane raz dziennie W terapii astmy oskrzelowej stosujemy trzy podstawowe grupy preparatów: leki kontrolujące, leki ratunkowe oraz leki alternatywne dostępne dla pacjentów z najcięższymi postaciami astmy. Leki kontrolujące ograniczają nasilenie zapalenia toczącego się w drogach oddechowych chorych na astmę, zmniejszają dolegliwości oraz redukują ryzyko zaostrzeń i upośledzenia wydolności układu oddechowego. Data dodania: 2016-05-04

Szanowni Państwo, w przypadku wystąpienia problemów z logowaniem w naszym serwisie bardzo prosimy o kontakt: e-mail: info@esculap.pl lub telefonicznie: (+48) 22 389 10 52  - od poniedzialku do piatku w godz. 8:00 - 16:00

Kalendarz zjazdów

Copyright © 2001-2016 WarsawVoice S.A. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem